Tác giả

Raumdeuter 13

Raumdeuter 13
“Hãy quan sát một trận đấu bóng đá dưới những góc nhìn chiến thuật. Website: raumdeuter13.wordpress.com”
Số bài đã viết: 10
Phát bóng lên ^